Menestymisen moraali

Menestymistä on tietysti monenlaista. Yksi pärjää liike-elämässä ja saa palkkiokseen läjän rahaa. Toinen pärjää urheilukilpailussa ja saa hiukan rahaa. Kolmas menee sotimaan laittaakseen toisen järjestykseen, joka uhkaa hyökkääjän taloudellista menestystä.
Rahan saaminen omalle tilille tai tilillä olevan varallisuuden turvaaminen on monenlaisen menestyksen mittari. Vallitseva moraali edellyttää, että menestyminen tulee saada aikaiseksi moraalisesti, sovittuja sääntöjä noudattamalla.
No miten on, tapahtuuko näin? Paine sääntöjen rikkomiseen on valtava, mikä ilmenee jatkuvasti kasvavana kontrollina kaikkea toimintaa kohtaan, jossa rahaa voi kasata oman tyynyn alle.
Urheilun moraalia suojellaan kansainvälisellä valvontajärjestelmällä, Wadalla, joka toimii kuin poliisi tehdessään tarkastusiskuja milloin minkäkin urheilijan virtsarakkoon. EU:n kilpailuviranomaisilla riittää puuhaa. Siemenssit ja muut vastaavat suuret yhtiöt toimivat vallitsevan moraalin vastaisesti voittaakseen kilpailun. Amerikkalaiset kiduttavat vastustajiaan tai vastustajiksi epäilemiään rikkoen sodankäynnin moraalisääntöjä.
Kaikkea ohjaavat talouden lait, jotka ovat osoittautuneet täysin moraalittomiksi. Silti näitä lakeja käytetään kun päätetään sairaiden hoitamisesta. Kannattaako joku parantaa riippuu parannettavan tulevasta hyödystä talouden maailmassa. Mitään merkitystä ei ole sillä, oletko oikeasti vain hyvä ihminen, jolla on arvoa muille, joka parantaa muitten elämää pelkästään omalla olemisellaan.
No ovatko kontrollijärjestelmät tehokkaita? Kuinka moni todellinen päätöksentekijä joutuu vastuuseen moraalikoodin rikkomisesta? Amerikkalaisten sotarikoksista, kilpailulakien rikkomisesta, dopingrikoksista?
Valta ei joudu vastuuseen, koska se käyttää kontrollijärjestelmää omassa intressissään. Pamppu heiluu vallattomien otsaan, jotka koulutetaan palvelemaan kuuliaisesti isäntää, torpparina. Torppari, joka päänsä nostaa, pääsee siitä.
Nämä ovat havaintoja, eivät kannanottoja. Maailma on sellainen kuin on, mutta valhe on väittää sitä rehelliseksi ja oikeudenmukaiseksi. Nietschen tapaan moraali tulisi arvioida uudelleen!
There is no God – no Law, but keep realistic there is no Santa Claus nor morals