Markku Puumalainen

Valtiovarainministeriön virkamies finanssineuvos Markku Puumalainen olisi pärjännyt hyvin 1930-luvun Saksassa edistämässä tuhoamisaatetta, jota hän nyt toteuttaa omassa virassaan Suomessa. Hän on VM:n Arsenalista vastaava virkamies.
Laissa säädetään: Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. VM:ään on tämän perusteella asetettu varsin erikoinen virka, sillä Puumalaisen toimintaa ei muuten voi pitää kovin asiallisena.
Viime viikolla Kauppalehti julkaisi artikkelin Arsenalista ja sen toiminnasta, mitä Iltalehti tänään jatkoi. Kyse on yhteiskunnallisesta merkittävästä asiasta, 1980-90 luvun vaihteen pankkikriisiä hoidetaan tavalla, joka halveksii ihmisille taattuja oikeuksia. Valtio syleksii perustuslaissa taattujen oikeuksien päälle niiden kunnioittamisen sijaan.
Kun media ryhtyy tiedustelemaan valtion toimista, mikä nyt aika tavalla kuuluu median tehtäviin, virkamies Puumalainen palkkaa mediatoimiston selittelemään tekemisiään. Selitysten ydin on, että vuosikymmenten kiduttaminen on tuottoisaa toimintaa. No niin oli aikanaan hampaitten irroittaminen kaasutettaviltakin. Kaiken lisäksi Puumalainen valehtelee kuten tänään IL:ssä.
Hän kertoo Arsenalille palautuneen viime vuonna kaksi miljoonaa. Tilinpäätöksestä tämä ei näy, sieltä ilmenee, että yhtiö teki pari miljoonaa tappiota.
Tämä nyt on tällaista, mutta Puumalaisen toiminta ei jää enää asioitten kaunisteluun, hän haluaa ja pyrkii estämään mediaa uutisoimasta Arsenalin väärinkäytöksistä. Tältä osin valtiovarainministeriö on käynnistänyt selvitysmenettelyn hänen toiminnastaan. Puumalainen pyrki viime viikolla kieltämään/estämään Kauppalehteä julkaisemasta Arsenalia koskevaa artikkelia, minkä lisäksi hän nimitteli Arsenalin asiakkaita rikollisiksi, mikä itsessään täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.
Miten on mahdollista, että tällainen kusiupää voi olla korkeassa virassa valtiovarainministerissä ja toimia tavalla, joka rikkoo aika keskeisiä valtion toimintaan liittyviä periaatteita. Virkamiesten tulisi noudattaa lakia, ei rikkoa sitä, virkamiesten tulisi alistua median perusteltuun arvosteluun ja toimien tutkintaan sen sijaan, että sitä pyritään estämään. Puumalainen pyrkii palauttamaan valtiota totalitaariseen regiimiin, matka 1930-luvulle alkaa.