Laki Uoti

Oikeusministeriö on jättänyt eduskunnalle esityksen siitä, että Suomessa ihmistä ei enää voi pakottaa todistamaan itseään vastaan. OM: Rikoksesta epäillyn oikeus vaieta ja olla todistamatta itseään vastaan liittyy niin sanotun itsekriminointisuojan periaatteeseen, jonka katsotaan sisältyvän oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Suojan ulottuvuus muissa kuin rikosasiaa koskevissa menettelyissä on tällä hetkellä epäselvä. Oikeustilan selkeyttämiseksi itsekriminointisuojasta konkurssimenettelyssä säädettäisiin konkurssilaissa.
Oikeus vaieta konkurssimenettelyssä koskisi vain tilanteita, joissa velallista epäillään rikoksesta. Jos velallisen epäillään esimerkiksi siirtäneen varojaan ulkomaille velkojien ulottumattomiin ja siten syyllistyneen velallisen epärehellisyyteen, hänen ei tarvitsisi antaa pesänhoitajalle kyseiseen tekoon liittyviä tietoja. Velallisen olisi ilmoitettava viimeistään vahvistaessaan pesäluettelon oikeaksi, että hän jättää antamatta tietoja niihin liittyvän rikosepäilyn vuoksi.”
Idea itsekriminointisuojasta on uusi Suomessa, mutta ei Euroopassa, tässä asiassa korkein oikeus näytti esimerkkiä ratkaisullaan KKO 2009:80, jolla aikaisempi inkvisitio-käytäntö saatettiin manan majoille. Asia olisi tullut hoitaa valtion toimesta oikeusministeriössä jo aikaisemmin, mieluummin viime vuosituhannella, niin moni tarpeeton, väärä ja epärehellinen ”oikeudenkäynti” olisi jäänyt käymättä.
Olin itse aikanaan tällaisen teloitusyrityksen kohteena reilut kymmenen vuotta ja sain omalla hakemuksellani korkeimman oikeuden poistamaan oman tuomionsa ja muuttamaan laittoman tilan lailliseksi. Sillä ei kuitenkaan poistettu sitä tuskaa ja kärsimystä, jota menettely läheisilleni aiheutti.
Valtio voisi opetella pyytämään anteeksi