Laiton uhkaus

Rikoslaissa säädetään laittoman uhkauksen tunnusmerkistöstä: ”Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”
Kyse on asianomistajarikoksesta, jota ei voida saattaa syytteeseen viranomaisaloitteisesti ellei erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaadi.
Nuori syyttäjäneitokainen määrättiin tutkinnanjohtajaksi rikostutkinnassa, jossa selvitetään huumepoliisien epäiltyjä rikollisia tekoja. Nyt tämä tutkinnanjohtaja kertoo julkisuudessa joutuneensa poliisien uhkailun kohteeksi tutkinnan vuoksi. Hän kuitenkin kieltäytyy tekemästä rikosilmoitusta, koska ei halua pilata suhteitaan työkavereihinsa.
Onko poliisin vakavia rikollisia tekoja tutkivaan syyttäjään kohdistetut uhkaukset sellaisia, että tärkeä yleinen etu vaatisi rikostutkinnan aloittamista tässä asiassa, vaikka neito itse on kovin häveliäs? Mitähän prof. Raimo Lahti sanoisi, pitäisikö rikoslakia nyt tulkita siten, että viranomaiset voisivat tai heidän pitäisi selvittää neitokaisen väitteiden taustat, vaikka hän ei itse sitä halua?
Poliisien oikeusturvan takia ja jonkinlaisen järjestyksen saamiseksi nämä väitteet tulisi tutkia, koska tässä on kyse uudesta vakavasta teosta tai sitten perättömistä väitteistä, joilla liataan toisten kunniaa.
Ulkopuolisesta vaikuttaa, että liian suuri ja makea kakku on laitettu tytölle, joka alkaa nähdä ufoja kuin rannanmiehet pikku-ukkoja. Nyt on uudella poliisiylijohtaja Paaterolla mahdollisuus ottaa homma haltuunsa. Älä kärtä tutkintapyyntöä tytöltä kuin saatille pääsyä. Määrää tutkinta ja selvitä puhuuko likka löpöjä vai ei.