Kun kestää liian kauan

Oikeusministeriössä mietitään, miten voitaisiin vaikuttaa liian pitkäksi venyneisiin oikeudenkäynteihin. Yksi vaihtoehto olisi tietysti noudattaa lakia ja lopettaa perustuslakia ja ihmisoikeussopimusta loukkaavat menettelyt. Oikeusministeriö on löytänyt muitakin ja vain muita ratkaisumalleja.
Uudessa tämän kuun lopulla julkistettavassa mietinnössä oikeusministeriö esittää, että liian pitkän oikeudenkäynnin johdosta osapuolille tulisi oikeus saada enintään 5000 € korvaus valtiolta. Tämän lisäksi osapuolilla olisi oikeus vaatia ylioikeutta kiirehtimään menettelyä.
Onko 5000 € kohtuullinen korvaus pitkittyeestä menettelystä. Oletetaan, että joudut roikkumaan löysässä hirressä rikosasian vastaajana, siis syytettynä vaikka vain 13 vuotta hyvin julkisessa oikeudenkäynnissä. Tänä aikana sinä et voi hakea mitään, tai ainakaan saada normaalia työtä, vaan sinun on tyydyttävä juutalaisten kohtaloon, hankittava leipä sieltä, mistä se nyt yleensä on mahdollista saada – viulunsoitolla tai rahanvaihdolla.
Koko tämän ajan olet ihmisten silmissä konna, rikollinen, mistä seuraa erilaisia sosiaalisia rajoitteita. Omassa päässä asiat eivät luista aina kovin vilkkaasti, koska häpeä täyttää aivolohkot ja hidastaa verenkiertoa. Ja kaiken lisäksi lain mukaan olet syytön koko ajan – kukaan ei ole syyllinen ennen kuin lainvoimaisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin säännöt täyttävässä menettelyssä on syylliseksi todettu.
Kun oikeudenkäyntimenettely ylittää kohtuullisen ajan, on rikottu ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa – siis oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Kohtuuttoman pitkän ajan jälkeen menettely ei enää täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Et siis voi olla syyllinen, koska menettely ei ole ollut oikeudenmukainen.
Eikö tällaisessa tilanteessa oikeudenkäynti pitäisi lopettaa? Vai riittäisikö sinulle 5000 € veriraha elämäsi tuhoamisesta. Valtiolla on kaikki valta ja voima toteuttaa taatut oikeudet halutessaan. On irvokasta edes tarjota rahaa tällaisista oikeudenloukkauksista.
Luhtanen – hyppää pituutta
There is no God – no Law, but an idiot as a minister of Unjustice