Kittilän eka viikko

Syytteet Kittilässä on luettu Rovaniemellä. Syyttäjä puhtaaksikirjoitti syytekirjelmän vielä käsittelypäivän aattona, ei parantunut. Syyttäjän syytekirjelmä on sekava kuin narkkari piikin jälkeen. Epäselvä esitystapa johtuu kokemukseni mukaan sekavasta ajatuksesta – juttu ei ole kirkastunut syyttäjien päässä – miksi näin?

Olen yrittänyt viikon ajan ymmärtää syyttäjien ajatuksenjuoksua.  Syyttäjät lähtevät siitä, että Anna Mäkelä (M) lausutaan ämmä, olisi tutkintapyynnön Palosaaresta tehdessään noudattanut virkavelvoitteitaan. Hänellä olisi siis virkavelvollisuus tehdä tutkintapyyntö kunnan enemmistöomistaman yhtiön toimitusjohtajasta, vaikka ei itse kuulu yhtiön hallitukseen ja vaikka on asiaa puuhatessaan vain toisten kertoman varassa. 

Syyttäjät moittivat jutussa valtuutettuja siitä, että M:n erottamisen valmistelu on tehty huolimattomasti, M:ää ei ole kuultu tarpeeksi ja M:n kavereitten kertomia ei ole otettu todesta. Eli syyttäjien mielestä kunnanlisessa päätöksenteossa päätösten tulisi kaikin osin perustua huolelliseen valmisteluun.

No, M teki Palosaaresta tutkintapyynnön ilman mitään valmistelua ja kailotti asian tunturin harjalta, niin, että happaman haju peitti kunnan keskeisen tulonmuodostajan alleen. M ei konsultoinut kunnanhallitusta, koska pelkäsi, että kieltävät tutkintapyynnön tekemisen. Ja tämä on syyttäjien mielestä kunnanjohtajan virkavelvollisuuden sisältö.

Syyttäjien mielestä M:n virkavelvollisuus on tehdä tutkintapyyntö asianomistajarikoksesta, jonka asianomistaja kunta ei ole. Tämän perusteella kunnanjohtajan virkavelvollisuus olisi tehdä tutkintapyyntö kaikista ohikulkijoista, joiden naama ei M:ää miellytä. 

Syyttäjät jankkasivat, että kunnanhallituksen jäsenten olisi tullut kuunnella ja uskoa hallintojohtajaa, joka vänkäsi jokaista kunnanhallituksen päätöstä vastaan, joista nukkemies Aspia sitten valitti kunnalle ja hallinto-oikeuteen. 

Syyttäjät eivät katsoneet, että kuntaliiton juristien asiantuntijalausunnoilla on merkitystä, koska niiden perusteella hallintojohtajan harhat olivat harhoja. Syyttäjien mielestä myöskään hallinto-oikeuden päätöksillä ei ole merkitystä, kun harhojen vahvistettiin olevan harhoja. Syyttäjät katsovat, että kunnan luottamushenkilöitten tulee seurata harhoja lain sijaan. Valitettavasti tämä ei ole vitsi.

Syyttäjien käsityksen mukaan M:n masinoima Kittilää koskeva negatiivinen julkisuus ei ole aiheuttanut mitään vahinkoa kunnalle ja sen elinkeinotoiminnalle. Siis, sitä ei ole syyttäjän mukaan näytetty. 

Jos joku polttaa saunan, siitä aiheutuu saunanmittainen vahinko, eikä sitä tarvitse kauheasti näyttää, se pitää ymmärtää, mikä onnistuu jokaiselta jokaiselta 3-vuotiaasta, ja jossain tapauksessa myös nuoremmasta lähtien.