Kari Uoti v. Suomi 21422/02

Ihmisoikeustuomioistuin päätti 7.11.2006 ottaa tutkittavakseen Helsingin hovioikeuden menettelyn, jossa minut vuonna 2001 tuomittiin 6 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Valitin aikanaan hovioikeuden menettelystä, koska hovioikeus kieltäytyi lukuisista pyynnöistäni huolimatta kuulemasta asian rehellisen selvittämisen kannalta aivan keskeistä todistajaa.
Syyttäjän syyte perustui väitteeseen, että yhdessä erään toisen henkilön kanssa olin tehnyt rikollisen suunnitelman eräiden varojen siirtämisestä ulkomaille ja että tämä suunnitelma ilmeni ulkomailta oikeusavulla saadusta käsinkirjoitetusta muistiosta, jonka väitettiin olevan erään Credit Suisse pankin johtajan laatima.
Koska mitään rikossuunnitelmaa ei koskaan ollut olemassa, vaadin hovioikeutta kuulemaan tätä Credit Suissen pankinjohtajaa, jonka tekemä ulkomailta saatu muistio väitettiin olevan. Muistiosta ei ilmennyt mitään rikossuunnitelmaa ja olisin sen halunnut osoittaa kuulemalla muistion väitettyä laatijaa todistajana.
Tämä ei sopinut hovioikeudelle, joka ennen pääkäsittelyä ilmoitti, että se ei tule kuulemaan pankinjohtajaa ja että syyt tähän ilmoitetaan lopullisessa tuomiossa. Hovioikeus oli siis tehnyt ratkaisunsa asiassa ennen kuin ketään oli suullisessa pääkäsittelyssä kuultu.
Ihmisoikeustuomioistuin tutkii nyt tämän menettelyn ihmisoikeussopimuksen mukaisuutta, rikottiinko todistajien kuulemista koskevia määräyksiä kun puolustuksen keskeistä todistajaa kieltäydyttiin kuulemasta. Rikottiinko vastaajien syyttömyysolettamaa, kun ennen suullista pääkäsittelyä tuomioistuin otti kantaa syytettyjen syyllisyyteen kuulematta vastaajia tai yhtään todistajaa.
Mikäli ihmisoikeustuomioistuin nyt ratkaisee asian valitukseni mukaisesti, tarkoittaa tämä, että minä olen syyttömänä istunut kuuden vuoden tuomion Sörkassa. Käsittämätöntä tässä asiassa on, että kaikkia keskeisiä oikeudenmukaisen oiekudenkäynnin sääntöjä on Suomessa mahdollista avoimesti loukata, eikä kukaan täällä puutu asiaan, vaikka asian miten tarjoilisi.
Tätä oikeudenkäyntiä ei käyty salassa, vaan hyvin suuressa julkisuudessa median ”valvovan” katseen alla. Että tällainen oikeusvaltio ja tällainen valtion vahtikoira.
There is no God – no Law, and no Fair Trial in this country