Kari Uoti v. Suomi

EIT ei tuominnut valtiota jutussa Kari Uoti v. Suomi.
EIT katsoi, että valtiolla on laaja harkintavalta päättää todistelusta rikosoikeudenkäynnissä. Tällöin voidaan jättää kuulematta mm. rikosasian vastaajien tärkeiksi arvioimia todistajia.
EIT:n tuomio muuttaa tuomioistuimen aikaisempaa käytäntöä, joka on vahvasti tukenut vastaajien asemaa rikosprosesseissa. Nyt kansallisille tuomioistuimille annettiin merkittävästi lisää valtaa määrittää todistelun sisältöä rikosasiassa.
Tämä kertoo oikeuden sisällön määrittämisestä yleensäkin – oikeus on mitä tuomarit päättävät sen olevan. Olen kirjoittanut aiheesta väitöskirjani, jossa asiasta tarkemmin.
Suomea koskevat asiat ihmisoikeustuomioistuimessa päättävään jaostoon valittiin ansioituneen ihmisoikeustuomari Pellonpään tilalle valtiosyyttäjä Hirvelä, jonka kädenjälki alkaa näkyä tuomioissa.
Minun osaltani tämä asia on loppuun käsitelty. Kunnioitan EIT:n päätöstä, vaikka olen siitä eri mieltä.
Olen päättänyt myös olla hakematta valituslupaa Turun hovioikeuden maanantaiseen tuomioon, koska nyt minulla on vihdoin itsellä mahdollisuus lopettaa tämä oikeudenkäyntien kierre, jossa olen ollut viimeiset 15 vuotta.
Siirryn osallistujasta tarkkailijaksi – ja laadukkaampaan elämään.
Oikeus on mielipide, joka toisinaan pahoittaa mielen ja mustaa sielun. Oikeus ei ole hyvää elämää