Kari Uoti v. Finland 21422/02

Ihmisoikeustuomioistuimen päätös Helsingin hovioikeuden menettelyn tutkittavaksi ottamisesta minua koskevassa rikosasiassa näkyy kokonaisuudessaan nyt ihmisoikeustuomioistuimen nettisivulla.
Ihmisoikeustuomioistuimen päätti:
”The Court considers, in the light of the parties’ submissions, that the
complaints raise serious issues of fact and law under the Convention, the
determination of which requires an examination of the merits… For these reasons’ the Court unanimously Decrares admissible, without prejudging _the merits, the applicant’s complaints concerning the rights of the defence in respect of witnesses
and the Presumption of innocence”
Asia on nyt ylittänyt ”syytekynnyksen”. Valtion toiminta minua koskevassa rikosasiassa tutkitaan epäiltynä syyttömyysolettaman loukkaamisena, mikä tarkoittaa, että on syytä epäillä tuomioistuimen ottaneen ennakkokannan syyllisyydestäni. Rikosoikeudenkäynti ei siten ollut oikeudenkäynti vaan näytösoikeudenkäynti, jonka lopputulos oli ratkaistu ennen kuin asiaa oli edes alettu käsitellä.
Tähän liittyy toinen tutkittavaksi otettu asia. On syytä epäillä, että tuomioistuin ei noudattanut oikeudenmukaista menettelyä todistajien kuulemisessa. Koko asian selvittämisen kannalta keskeistä todistajaa kieltäydyttiin kuulemasta. Hän oli puolustuksen keskeinen todistaja.
Kaikki suuret Suomessa käydyt talousrikosoikeudenkäynnit on säännönmukaisesti saatettu ihmisoikeustuomioistuimen tutkittavaksi. Kertaakaan aikaisemmin jutut eivät ole edenneet tähän vaiheeseen, vahvaan epäilyyn siitä, että menettely ei ole täyttänyt oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisiä määräyksiä.
Lopullinen tuomio tulee toivottavasti hyvin pian.
There is no God – no Law, but there might ne Justice looming in the ECHR