Jouni Palosaari vapaaksi

Kis Sari Anttonen syytti Jouni Palosaarta siitä, että tämä oli pimittänyt yhtiön hallitukselta oleellista tietoa hissihankintaan liittyen ja että Jouni olisi vuotanut toiselle hissikilpailijalle toisen yhtiön tarjoustietoja. Hyi hyi. 

Kis Anttonen katsoi teon täyttävän luottamusaseman väärinkäytön tunnusmerkistön, jonka mukaan

Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa

1) ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai

2) jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta

ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusaseman väärinkäytöstä

Tunnusmerkistö suojelee sitä, jonka taloudellisia asioita henkilö hoitaa, tässä tapauksessa hissiyhtiötä. Jos hissiyhtiön toimitusjohtaja tekee jotakin, mihin hänellä ei ole oikeutta tai hän jättää hommansa hoitamatta JA siten aiheuttaa hissiyhtiölle vahinkoa, voi tunnusmerkistö täyttyä.

Kyse on asianomistajarikoksesta, eli jos hissiyhtiö kokee, että se on joutunut rikoksen kohteeksi, pitää sen nostaa käsi pystyyn ja vaatia rangaistusta. Poikkeuksellisesti asia voidaan tutkia, jos erittäin tärkeä yleinen etu vaatii asian tutkimista.

Minun mielestäni mikään yleinen etu ei ole vaatinut asian tutkimista. Ongelmana on, että sen jälkeen, kun asianomistaja ei katsonut tarpeelliseksi viedä asiaa tutkintaan, apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalske kuitenkin toisin päätti. 

Nyt käräjäoikeus on katsonut, että rikos ei ole täyttynyt. Tämän näki sokea puusilmällään pelkästään jutusta julkisuudessa oleitten tietojen perusteella. Miksi apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalske kuitenkin päätti viedä asiaa eteenpäin. 

Tämän tietää vain Kalske, jolta tulen asiaa tulevana syksynä käräjäoikeudessa tiedustelemaan. Kalske on demari, hissiyhtiön osa-omistajan silloinen pomo Antti Rinne on päädemari. Onko tämä päädemari saanut Kalskeen ryhtymään toimenpiteisiin hiukan kevyin perustein ja käynnistänyt siten tämän Kittilää vuosia piinanneen järjettömyyden kierteen. Tämä on asia, jota median olisi syytä selvittää. Onko mahdollista, että Suomessa on mahdollista poliittisten toimijoitten vaikuttaa syyttäjien toimintaan. 

Tätä kautta ehkä aukenisi tämä muna kansa syndrooma. Onko niin, että Kittilässä ei olekaan Suomen Kuvalehden maalaamaa rikollisten kuntapäättäjien keskittymää, vaan kyse on kuntaan kohdistuneesta hyökkäyksestä, jonka on aikaansaanut päädemari Rinne, josta ollaan päämienisteriä leipomassa.

No sitten tämän syyttäjän toiminnasta. Sari Anttonen moittii Jounia siitä, että hän salasi hallitukseltaan toisen hissikilpailijan antamaa tietoa mahdollisesta alennuksesta. Tämä väite ei ole totta ja se selviää myös esitutkinnasta. Hallituksella oli tieto mahdollisesta alennuksesta asiaa käsitellessään. Miksi syyttäjä kuitenkin muuta väittää jää epäselväksi.

No toinen Jounin pahuus oli se, että hän kilpailutti hissitarjokkaita antamalla vinkkiä toisen tarjouksesta. Mikä tässä on hissiyhtiön näkökulmasta väärin? Jouni pyrki saamaan kilpailijoita laskemaan hintojaan kaikin keinoin. Jouni toimi erittäin fiksusti toimessaan. Tämä kuuluu kaupankäyntiin, vihjaillaan toisen kilpailijan paremmasta tarjouksesta, jotta saadaan hintaa alemmaksi. Mikä tässä voisi olla hissiyhtiön kannalta vahingollista niin kuin tunnusmerkistö edellyttää? Ei yhtään mikään. Tämäkin on aivan selvää jokaiselle taloudellisia asioita hoitamaan joutuneelle. Ainoa, jolle tämä tuntui olevan vierasta oli syyttäjä Anttonen sekä kunnanjohtaja Mäkelä, jotka halusivat Jounin käpälälautaan.

Eli, syy Jounin vainoamiseen ei voi olla edellä kuvatuissa syytteen perusteissa. Kunnanjohtajan ja syyttäjän motiivit ovat toisaalla. Kyse taitaa olla varsin raadollisesti kunnanjohtajan kunniasta, Anna Mäkelän sukkakauppiasmies ei päässyt töihin hissiyhtiöön, mikä laukaisi Jouniin kohdistuvan kosto-operaation. Syyttäjä on lähtenyt tähän mukaan täysin silmät kiinni ja ymmärtämättä taloudellisen toiminnan logiikkaa ja tähän liittämänsä tunnusmerkistön sisältöä. 

Myös virkamiehillä tulisi olla jokin vastuu toiminnastaan.