Johannes Koskinen

Johannes Koskinen, suuri punainen hurmaaja, oli pitkään oikeusministerinä, valitettavasti. Hän toimi virassaan sosialististen periaatteitten mukaisesti eli käytti oikeuslaitosta poliittisten tavoitteidensa ja näkemystensä täytäntöönpanijana. Milloin tuomioistuin ei ymmärtänyt tehdä ministerin haluamalla tavalla, puuttui ministeri tilanteeseen julkisuudessa käskyttäen tuomareita juoksemaan ministerin haluamaan suuntaan.
Johannes Koskinen ei kuulu joukkoon länsimainen oikeusvaltioideologia.
Nyt Koskista köyrätään vastuuseen puheistaan Rusi jutussa. Miksi häntä ei laiteta, laitettu vastuuseen, kun hän kävi oikeusministerinä todistamassa rikosoikeudenkäynnissä vähän miten sattuu.
Oikeusministeri Johannes Koskista kuultiin todistajana Salossa käytävässä rikosoikeudenkäynnissä 24.1.2005. Todistajankuulustelu on nauhoitettu ja nauhat on purettu tuomioistuimen toimesta. Alla olevat lainaukset on kopioitu tuomioistuimen pöytäkirjasta.
Kysymys todistaja Koskiselle:
”Selvitettiinkö tässä lainsäädäntömenettelyssä, siinä alkuperäisessä HE 27/99 valtion Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvia velvoitteita kohtuullisen käsittelyajan osalta?
Johannes Koskinen:
Kyllä selvitettiin ja tämähän on koko perussisältö sen takia, että minkä takia ylipäänsä näitä lyhennetään, näitä ikään kuin totaalisen tuomitsemisen estävän vanhenemisen aikoja…”
Kysymys todistaja Koskiselle:
”Tuolta hallituksen esityksestä, sieltä tekstistä ei löydy analyysiä näistä ihmisoikeusvelvoitteista. Mistä se sitten johtuu, jos tämä on ollut kuitenkin syynä tähän lainsäädäntöaloitteeseen?”
Johannes Koskinen:
”Tätä kannattaa kysyä varmaan lainsäädäntöneuvos Lindstedtilt䅔
Lainsäädäntöneuvos Lindstedtiä kuultiin samana päivänä samoista teemoista todistajana Salon käräjäoikeudessa. Lainsäädäntöneuvos Lindstedt oli HE 27/1999 liittyvän valmistelutyöryhmän sihteeri. Hän oli laatimassa ko. hallituksen esitystä.
Kysymys Lindstedtille:
”Kysyisin ensin tästä ensimmäisestä eli HE 27/99. Selvitettiinkö siinä lainvalmistelutyössä Suomen valtion Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvia velvoitteita kohtuullisesta käsittelyajasta?”
Lindstedt:
”Minulla on sellainen mielikuva, että siinä valmistelussa ei tätä selvitetty. Näin varmaankin on, että silloin voi ehkä sanoa, että 90-luvulla lainvalmistelussa ei ehkä ihan niin paljon kiinnitetty tähän puoleen ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöön huomiota kuin nykyisin.”
Molemmat vastaajat ovat antaneet vastauksensa valan nojalla. Molemmat vastaukset eivät samanaikaisesti voi olla totta. Koskinen todisti, kyllä selvitettiin, Lindstedt, ei selvitetty. Kyse oli todistuksesta, joka annettiin rikosmenettelyssä, jota Koskinen oli puffannut julkisuudessa voimakkaasti.
Entinen oikeusministeri Pekka Paavola tuomittiin perättömästä lausumasta mm., koska väitti eräiden asiakirjojen olleen ranskankielisiä, vaikka ne olivat englanninkielisiä. Tämä oli perätön lausuma. Miksi Johannes Koskisen lausuma ei ole johtanut edes rikostutkintaan?