Järkyttävä tilasto

Mitä voimme päätellä seuraavasta lukusarjasta: 0, 2, 7, 15, 19, 76. Eipä juuri mitään. Tarvitsemme lisää tietoa. Norja, Tanska, Ruotsi, Suomi, Englanti, Venäjä. No, joko aukeaa?
Luvut ja maat yhdistämällä annetussa järjestyksessä saat tietää, montako ihmisoikeustuomioistuimen tuomiota kukin valtio on saanut tänä vuonna tähän mennessä. Norja ei ole saanut yhtään, Venäjä on saanut 76.
Jotta luvut ja maat voisi laittaa jollakin tavalla suhteeseen toistensa kanssa, pitää langetetut tuomiot ja väkimäärä kussakin maassa laittaa suhteeseen. Norja on suhteeton, koska sillä ei ole tuomioita. Joten aloitammeTanskasta.
Tanskassa on yhtä paljon ihmisiä kuin Suomessa noin karkeasti ottaen. Silti maa sai ainoastaan 2 tuomiota verrattuna Suomen 15. No entä Ruotsi. Siellä on tuplasti väkeä Suomeen verrattuna ja maa sai vain 7 tuomiota, mutta mikä erikoisinta, langettavia niistä oli vain 2!
Englannissa väkeä on yli kymmenenkertaa Suomen väkiluku ja tuomioita 19, vähän enemmän kuin Suomella, mutta näistä vain 5 oli langettavaa. Venäjällä väkiluku on Suomeen nähden n. 30 -kertainen, mutta tuomioita on tullut vain viisinkertainen määrä Suomeen verrattuna!
Pääministeri Vanhanen ja presidentti Halonen. Ihmisoikeusongelmia on, mutta kannattaisi ottaa lukulasit päähän, jotta ne näkyisivät. Suomen ihmisoikeustilanne on ihmisoikeustuomioistuimen tuoreen ratkaisukäytännön valossa kammottava verrattuna ei pelkästään Pohjoismaihin ja Englantiin vaan myös Venäjään.
Ei hyvin mene.
There is no God – no Law and no Human Rights in Finland compared to e.g. Russia