Jari Sarasvuon konkurssi

Jari on kahden totuuden mies. Hän on sekä kyllä että ei, normaali taaviainen, toimittelija ei saa Jari kiinni, koska normaali taaviainen rakastuu Jarin katseeseen, joka on nykyään kovin tyhjä. Ihminen on altis rakastumaan, kun pelko kasvaa. Kaikki rakastavat sodassa, koska kuoleman läheisyys on konkreettinen. Jari on taloudellisen kuoleman partaalla, tai hänen yhtiönsä.
Tämä selviää tutkimalla yhtiön tilinpäätöstä.
Trainers House Oyj:n (TH) liikevaihto 3 neiljänneksen jälkeen oli 36 % jäljessä viime vuotta. Liikevoitto – 92 %. Prosenteilla kukaan ei elä eikä kuole, eurot ratkaisevat. Yhtiön tulos oli – 3,5 miljoonaa euroa, 17 % liikevaihdosta. Jokainen myyty euro teki 17 senttiä tappiota.
Liiketoiminnan kassavirta oli vielä positiivinen 1,8 miljoonaa euroa, mutta kun siitä vähennetään kassasta lähdöt, mm. 3,4 miljoonan osingot, oli kassavirta 5 miljoonaa negatiivinen. Kassassa oli rahaa jäljellä 2,5 miljoonaa eli kovin vähän kestämään yhtiön syöksyä.
Omavaraisuusaste oli komea 65%, mutta se on harhaa, ettei suorastaan kusetusta.
Yhtiö laskee omaisuudekseen 51 miljoonan euron edestä liikearvoa, siis ylihintaa, jonka se maksoi Sarasvuolle, kun Satama ja TH yhdistyivät. Muita aineettomia oikeuksia, mm. tavaramerkkejä yhtiöllä on 17 miljoonan euron edestä.
Toisin sanoen 68 miljoonaa yhtiön omaisuudesta on tyhjää, ilmaa. Taseeseen saa kirjata liikearvoja, jos niistä kertyy positiivista kassavirtaa, tulosta. Nyt niistä kertyy tappiota, jolloin niiden kirjaaminen taseeseen ei ole perusteltua. Ne pitää kirjata alas, mahdollisesti nollata.
Tästä seuraa, että yhtiö menettää omat pääomansa. Yhtiön taseessa sillä on omia pääomia 61 miljoonaa euroa. Kun tästä vähennetään taseessa perusteettomasti olevat liikearvot ja muut aineettomat omaisuudet, menee yhtiön oma pääoma negatiiviseksi. Tällaisessa tapauksessa yhtiön pitäisi tutkia tarkoin selvitystilasäännökset, koska yhtiön hallituksen vastuu alkaa realisoitumaan pikku hiljaa.
Puheella voi tehdä rahaa. Nyt näin ei tapahdu. Milloin tuleehetki, jolloin talous- tai muu toimittajakunta ymmärtää, että keisarilla ei ole vaatteita. Sarasvuo on tehnyt kaikkien aikojen kuplan yhdistämällä kaksi kuplaa. Kohta se poksahtaa.