IS ja lautamiehet

IS:n pääkirjoituksessa käsitellään lautamiesinstituution tarpeellisuutta esimerkkitapauksena case Uoti. Kateustuomiooni liittämä kritiikki lautamiesjärjestelmää kohden on mennyt suurin piirtein perille, vaikka minä olin sen esittäjä. Lähteen lehti oli kuitenkin unohtanut.
Kirjoituksessa toistetaan useassa kohtaan kuvan kanssa ja ilman, että yhdestä asiasta kaikki olivat kuitenkin samaa mieltä, Uotille ja Huhtamäelle piti laittaa kunnon kakkulapiolla, heitä eivät juristit, tässä tapauksessa perustutkinnon suorittaneet kandit, olisi päästäneet vapaaksi – Miksi?
Minua ja Huhtamäkeä yhdistää tohtorin hattu, olemme molemmat oikeutieteen tohtoreita, joita kandidaatit pätkivät oikeudessa. Merkityksellinen tulkintakysymys liittyi ihmisoikssopimuksen tulkintaan, siis juuri minun erityisosaamiseeni, jonka Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on testannut ja hyväksi havainnut.
Lautamiesjärjestelmä on mätä sellaisena kuin se meillä on. Tämän lisäksi koko rikosprosessijärjestelmä haisee. Tuomarit eivät osaa perustuslakia eivätkä ihmisoikeussopimuksia, missä ihmisten oikeudet on taattu. Vajaalla ymmärryksellä hakataan ihmisiä elinkelvottomiksi, kuka jaksaa odottaa, että saisi lopulta oikeutta ihmsoikeustuomioistuimesta tällaisen käsittelyn jälkeen?
Tuomareiksi pitäisi valita ainoastaan rehellisiä ja oikeudentuntoisia ihmisiä, jotka ymmärtävät tehtävänsä ja osaavat keskeiset säädökset riittävän hyvin.
Sippola surullinen väänsi kaiken tohtoreiden esittämän päälaelleen, koska halusi nousta parempiensa yläpuolelle. Se vain ei ole mahdollista, koska tässä suhteessa relevantit kortit jaettiin jo paljon aikaisemmin.
ali-ihmiset pärjäävät vain nuija kädessä. Tämä on demokratiaa parhaimmillaan.
There is no God, no Law, but there are plenty of judges without any competence for the important jobs they hold.