Ihmisoikeustuomioistuin ummessa

Matti Pellonpään ollessa ihmisoikeustuomioistuimessa Suomen valtion esittämänä tuomarina ihmisoikeustuomioistuin ratkoi taajaan Suomea koskevia ihmisoikeusvalituksia. Nyt Matti on palannut Suomeen ja hänen tilalleen tuomioistuimeen nimitettiin tuomariksi Päivi Hirvelä. Pian tämän jälkeen tuomioistuin lakkasi ratkaisemasta Suomen valtiota vastaan tehtyjä valituksia.
Viime vuoden lokakuun jälkeen ihmisoikeustuomioistuin ei ole antanut yhtään ainoasta tuomiota valituksista, jotka on tehty Suomen valtiota vastaan. Tuomioistuin on ummessa, sen korkkina on agentti Hirvelä, joka on onnistunut lopettamaan tuomioistuimen toiminnan Suomeen liittyen.
On aivan käsittämätöntä, että kansanvälinen ihmisoikeuksien valvontajärjestelmä on mahdollista hiljentää valtion toimesta lähettämällä tribunaaliin tuomariksi valtionsyyttäjä. Valtionsyyttäjä edustaa valtiota ja sen tahtoa. Hänelle ihmisoikeudet, yksityisen suoja on yhtä tuttu kuin luonnonsuoli HK:n siniselle.
Ihmisoikeustuomariksi naamioitunut valtionsyytäjä ei ole yksin pysäyttänyt valitusten käsittelyä. Hän on ryhtynyt suojelemaan valtiota langettavilta tuomioilta hylkäämällä valituksia perusteilla, jotka eivät kestä päivänvaloa. Eräissä tapauksissa valituksia on hylätty perustelemalla hylyt argumenteilla, jotka eivät mitenkään liity valitukseen.
Siis, jos olet valittanut kohtuuttoman pitkästä menettelystä, tuomioistuin on katsonut, että ihmisoikeustuomioistuimen praksiksen mukaan tuomari ei ole ollut jäävi. Siis tuomioistuin on vastannut kysymykseen, jota ei ole esitetty ja jättänyt vastaamatta varsinaiseen valitukseen. Näin valittajalla ei ole mahdollista saada oikeutta tuomioistuimesta.
Yksi ongelma on esittelijöiden ammattitaidottomuus. Tuomioistuimeen esittelijöiksi valitaan henkilöitä, joilla ei ole riittävää osaamista ja ymmärrystä ihmisoikeusjuridiikasta. Tämä ongelma ei koske koko tuomioistuinta. Se koskee vain jaostoa, joka ratkaisee Suomea koskevat jutut. Muilla osastoilla asiat etenevät ja oikeutta jaetaan varsin kohtuullisesti edelleen.
Eikö kukaan ole kiinnittänyt huomiota siihen, että mediassa ei enää esiinny juttuja ihmisoikeustuomioistuimen Suomen valtiolle antamista tuomioista. Jutut ovat loppuneet, koska tuomioita ei ole annettu. Ihmisoikeustilanne maassa ei ole muuttunut.