Höpinä jatkuu

Kauppalehdessä olleen artikkelin mukaan Balance Consulting -niminen yhtiö on tehnyt analyysin Trainer’s Housen (TH) taloudellisesta asemasta ja toteaa seuraavaa: ”Uotin herjaamissa liikearvojen arvostuksissa Balance ei näe mitään poikkeuksellista saati kuplan aineksia.”
Analyysiyhtiö toteaa, että yhtiö on kovin vakavarainen, sen nettovelkaantumisaste on ainoastaan 30,4 %.
Vai niin.
Ensiksikin, TH:n oman tilinpäätöksen mukaan liikearvo kohdistuu yhtiön koko liiketoimintaan ja sen arvo määritetään seuraavasti:
Trainers’ House tarkistaa vuosittain tai tarvittaessa useammin,
ettei liikearvon ja tavaramerkkien tasearvot ylitä käypiä arvoja.
Liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalen-
tumistestauksessa määritetty käyttöarvon avulla. Laskelmissa
käytetyt rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon laatimiin 5 vuo-
den pituisiin taloudellisiin suunnitelmiin, joiden tärkeimmät olet-
tamukset ovat liikevaihdon suunniteltu kasvu sekä toiminnasta
saavutettava kate.
Suomeksi tämä tarkoittaa, että liikearvon markkinahinta testataan aivan yksinkertaisesti diskonttaamalla arvioidut tulevat kassavirrat tarkasteluhetkeen. Rahavirtaennusteet, siis kassavirrat, perustuvat yhtiön johdon tekemiin kasvuennusteisiin. Valitettavasti nämä ennusteet on otettu menestyksellisestä historiasta.
TH:n tilinpäätöksen mukaan: ”Laskelmissa käytetyt kasvu- ja kateparametrit perustuvat historialliseen kehitykseen.” Siis, liikearvon testauksessa käytetään vanhaa tietoa, jolla ei enää ole mitään tekemistä toteutuneen ja toteutuvan kanssa.
Ei tarvitse olla suuri matemaatikko ymmärtääkseen, että vuoden vaihteessa yli 50 miljoonan euron arvoiseksi määritetty liikearvo silloisen historiantiedon perusteella ei enää ole 50 miljoonaa euroa, hyvä jos 5.
Balance Consultingin hehkutus hyvästä vakavaraisuudesta, nettovelat vain 30,4 %, on huvittaa saravuomaista todellisuuspakoa. Jos hyväksytään liikearvo, siis ilma varallisuudeksi, niin tällöin asia on näin, mutta jos tehdään kuten yhtiö on ilmoittanut, diskontataan tulevat arvioidut kassavirrat nykyhetkeen oikealla korolla, niin nettovelat pomppaavatkin aivan uudelle tasolle.
Mitä varallisuutta yhtiössä sitten on sen velkoja vastaan, jotka vuoden vaihteessa olivat yli 30 miljoonaa euroa? Varallisuus koostuu seuraavista eristä: liikearvo, muut aineettomat oikeudet ja verosaatavat. Siis suomeksi, toive tulevasta kassavirrasta, tuotemerkki, joka tuottaa kassavirtaa ja verosaatava, siis mahdollisuus saada verohyötyä mahdollisesta tulevasta tuloksesta.
Aika erikoista omaisuutta aika suurta velkaa vastaaan.
Jos yhtiön kassavirta hyytyy edelleen, on se valmis pajalla. Pääomaa voi aina vahvistaa, myyjät, jotka tekivät yhtiöstä jättivelkaisen, voisivat palauttaa rahat yhtiölle sen pääomaa vahvistamaan. Näin pankkikin saisi omansa, mutta mahtaakohan tämä sopia myyjille, siis nykyisille omistajille?
Olisi mielenkiintoista tietää, miksi Balance Consulting lähtee mukaan tällaiseen sumutukseen. Mitkä ovat yhtiön kytkyt TH:n ja sen omistajiin. Analyysiyhtiöitten sidonnaisuudet olisi hyvä selvittää oikean informaation varmistamiseksi.