Herra professori?

Pekka Himanen kertoo omilla sivuillaan olevansa professori. Näin hän esittelee itsensä myös Jyrki Käteisen tilaamassa läpyskässä, sinisessä kirjassa, johon on kopioitu Rawlsin verhoteoria – Pekka H. on verhon takana ja kertoo mikä on oikein ja reilua, oletus – hän ei tiedä mistään mitään.
Tällä teorialla sitten selvitetään Suomen tulevaisuutta. Kirjaseen on kopioitu kaikenlaisia tarinoita, joita olisi voinut kopioida kuka tahansa hiukan historiaa ja yhteiskuntaoppia enemmän harrastanut henkilö.
Miksi tällainen kirja tehtiin ja kenelle? Mitä siinä on, joka on 700 000 euron arvoista. Nobelin rauhanpalkinto noteerataan miljoonan euron arvoiseksi, miksi Himaselle annettiin melkein Nobelin palkinto, vaikka hän ei uskaltautunut asettua kilpailulle alttiiksi, kuten rahan antaneet kertoivat, oli niin kiire, minne? Karkaako kestävä kehitys jonnekin?
Toinen puoli tai ehkä viides on tämä professori Himanen, missä hän on professorina? Hän on kirjaseen merkinnyt itsensä professoriksi, samoin omille kotisivuilleen, mutta kuka hänestä on professorin tehnyt?
Rikoslain 16 luvun 5 §:ssä säädetään väärän henkilötiedon antamisesta:
”Joka erehdyttääkseen viranomaista ilmoittaa nimensä väärin tai antaa muutoin henkilöllisyydestään väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka sanotussa tarkoituksessa käyttää toisen henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista todistusta, on tuomittava väärän henkilötiedon antamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”
Onko Himanen antanut väärän tiedon asemastaan varoja hänelle myöntäneille viranomaisille, oliko rahat tarkoitettu jollekin professoritason henkilölle, vai vaan Käteisen kaverille? Tämä tunnusmerkistö ei täyty, mutta väärin meni.
Käteinen kertoo ihmettelevänsä miksi valtiolta rahaa saavat tutkimusrahaa jakavat tahot eivät hoida hommaansa ja vaadi kilpailua ja toimi sääntöjen mukaan, no ehkä sen vuoksi, että rahan kerjääjä saapuu paikalle pääministerin kanssa – yhdenlainen tarjous, josta ei voi kieltäytyä, vaikka kukaan ei hevosenpäitä sänkyyn kantanutkaan.
Tässä asiassa kannattaisi kyllä katsoa tarkasti tämä hakuprosessi läpi, Käteistä kukaan ei saa jalkapuuhun, mutta nämä kassanhoitajat, jotka rahan antoivat, voisivat nyt hiukan perustella miksi, ja jos asia meni vinoon, rahat voisi hakea takaisin tältä porukalta, Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes – siis niiltä pomoilta, jotka rahat Käteisen kaverille antoi