Helsingin hovi tuomiolle

Tänään ihmisoikeustuomioistuin antoi tuomion Suomelle oikeudenkäynnin kestoa koskevassa asiassa. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että talousrikosoikeudenkäynti, joka kesti yli seitsemän vuotta, loukkasi valittajan oikeutta saada asiansa käsiteltyä kohtuullisessa ajassa.
Tässä jutussa ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti erityistä huomiota Helsingin hovioikeuden menettelyyn asian käsittelyssä. Asian esitutkinta, alioikeus sekä korkein oikeus vaiheet tapahtuivat ripeästi ihmisoikeussopimuksen edellyttämällä tavalla, mutta Helsingin hovioikeus syyllistyi toimimattomuudellaan valittajan 6 artiklassa taatun oikeuden loukkaukseen.
Hovioikeudessa ei järjestetty suullista pääkäsittelyä. Tästä huolimatta hovioikeus istui asian päällä noin kolme vuotta. Kesti lähes kaksi vuotta ennen kuin jutulle määrättiin edes käsittelijää hovioikeudessa.
Suomen valtio agentti Kososen muodossa oli sitä mieltä, että asian käsittely tapahtui asianmukaisesti. Kosonen valitteli Helsingin hovioikeuden ruuhkaantumista vuosituhannen vaiheessa, koska poliittisesti motivoidut pankkirikospeijaiset kypsyivät hovioikeusvaiheeseen tällöin.
EIT ei hyväksynyt Kososen argumentteja vaan totesi, että mikäli valtio on päättänyt järjestää laajamittaisen jahdin ihmisten tuhoamiseksi, tulee sen mitoittaa oikeushallintonsa sen mukaan.
Suomi tuomittiin ihmisoikeusrikoksesta, kyse ei ole muistutuksesta presidentti Melander.
There is no God – no Law, no fair trial in Court of Appeal of Helsinki