Avoin kirje oikeusministerille

Salossa viime viikolla päättynyt, lähes 12 vuotta kestänyt rikosmenettely alioikeudessa osoittautui täysin hyödyttömäksi. Käräjätuomari Valkama kirjoitti tuomion perusteluita 15 kuukautta. Lähes kaikki oikeudenkäynnin osapuolet pitivät perusteluita niin huonoina, että päättivät ilmoittaa tyytymättömyyttään tuomioon.
Minun kannaltani tämä tarkoittaa, että en pääse eroon näistä oikeudenkäynneistä, vaikka olin valmis suorittamaan minulle tuomitun rangaistuksen, jota pidän vääränä. Minulle tuomiota suurempi haittaa on jatkaa istumista syytettynä, koska se estää normaalin elämän tässä maassa.
Oikeudenkäynnin osapuolet eivät yksin pitäneet tuomion perusteluita huonoina. Niitä piti kyseenalaisina myös tuomion kirjoittanut käräjätuomari Valkama, joka kehotti minua valittamaan tuomiostani, koska sen perusteet ovat hänen mielestään kyseenalaiset. Valkama kirjoitti sähköpostissaan minulle:
”…en voi muuta kuin todeta olevani erittäin pahoillani päätöksestäsi olla
valittamatta tuomiosta, koska se ei silloin päädy täydellisesti
hovioikeuden tutkittavaksi. Tuomio sisältää perusteluidensa osalta
nähdäkseni erittäin paljon arvionvaraisia kohtia, joita voidaan tulkita eri
tavoin.”
Minut tuominnut tuomari ilmoitti tuomionsa jälkeen, että minulle syyksiluetun tuomion perusteet ovat hyvin tulkinnanvaraiset. Rikoslaissa vallitsee periaate ”in dubio pro reo”, mikäli asiassa on yhtä perustellusti mahdollista tehdä erilaisia tulkintoja, on niistä valittava syytetylle edullisin vaihtoehto. Käräjätuomari Valkama valitsi minulle kaikkein ankarimman lopputuloksen ja kehotti saattamaan asian hovioikeuteen.
Tämä oikeudenkäynti on poliittinen samalla tavalla kuin Venäjällä käydyt menettelyt, joissa valittuja henkilöitä laitetaan järjestykseen kateuden ja kostonhimon tyydyttämiseksi. Tässä menettelyssä valtio rikkoo EIS:n 3 ja 6 artiklaa, joissa taatut oikeudet ovat osa meidän perusoikeusjärjestelmäämme. Kysymys ei enää ole oikeudenkäynnin kohtuuttomasta pituudesta vaan valtion menettelystä, jolla yksittäisiä ihmisiä kiusataan loputtomasti välittämättä heidän oikeuksistaan.
Tämän oikeudenkäynnin kaikki osapuolet vastaajia lukuun ottamatta edustavat valtiota. Valtiolla on perustuslain 22 § perusteella velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Näin ei nyt tapahdu. Tilanne on lainvastainen, mistä kukaan ei tunnu olevan kiinnostunut.
Arvoisa oikeusministeri, kehotan sinua hankkimaan oikeusministeriöön lisää ihmisoikeusosaamista tai muuttamaan ministeriön nimen paremmin sen toimintaa vastaavaksi. Yksi vaihtoehto voisi olla Inkvisitioministeriö.