Arsenalin vouti

Aikanaan Helsingin ulosottovirastoon perustettiin ns. erityisperintäryhmä huolehtimaan siitä, etteivät Arsenalin uhrit pääse nousemaan haudasta. Nytttemmin heillä on paljon muutakin puuhaa, koska hautuumaalla alkaa olla aika hiljaista, muuta kivi vielä huojuu.
Ulosottolainsäädäntöä muutettiin siten, että vouti voi nykyään tehdä vähän mitä huvittaa lakikirjasta välittämättä. Meillä on muita koskeva Suomen laki ja sitten on velkojan oikeutta toteuttava laki, jossa pykälät jakautuvat oikeuttaviin ja velvoittaviin. Velkoja on oikeutettu mihin vaan ja velallinen velvollinen tekemään mitä käsketään.
Yksi aivan loistava esimerkki tästä on tuoreeltaan kyseisen porukan päätös olla kunnioittamatta Espoon käräjäoikeuden tuomiota, jossa vahvistettiin eräs velkasuhde. Vouti totesi, että ei panna täytäntöön, koska ei ole lain mukainen ulosottoperuste. Tuomion perusteluihin Espoon käräjätuomari oli kuitenkin kirjannut, että saatavasuhde on perusteltua vahvistaa, jotta saadaan ulosottoperuste. Lievä ristiriita, vouti voitti. Päätöksillä ei ole merkistystä kun niitä ei saa täytäntöön. Lain sisältö määrittyy ulosottovirastossa, ei korkeimmassa oikeudessa. Tämä on oikeudellista realismia.
Syy tuomioistuimen ratkaisun roskikseen heittämiseen oli Arsenalin asiamiehen painostus. Heidän mielestään ei laiteta täytäntöön, kun ei ole heidän intressissään.
No, ei tämä vielä mitään. Arsenalin kuristusryhmän päällikkö, erityisperintäryhmän vouti päätti, että hän kieltää erästä velallista maksamasta velkaansa ainoalle velkojalleen. Siis, vouti sanoo, että velallinen ei saa maksaa velkaansa velkojalleen. Velallisella ei ollut kuin yksi velka ja omaisuutta, jolla kattaa velkojan saatava. Tässä tapauksessa velallinen ei saanut maksaa eikä velkoja saanut suoritusta, koska vouti kielsi.
Äkkiä voisi ihmetyttää, miten tämä on mahdollista ja mihin tämä perustuu, mutta tulee muistaa, että voutia ei ohjaa laki, vaan Arsenalin intressit. Arsenalin asiamies oli jälleen katsonut, että velan maksu ei ole heidän intressissään, minkä vuoksi sitä ei sitten tehdä.
Velalliset odottavat päivää, jolloin myös juominen ja syöminen ja mahdollisesti paskallakäyminen kielletään Arsenalin toimesta välittäjänä vouti erityisperintäryhmästä. Jos et tottele, saat sakot, koska rikot viranomaiskieltoja. Siinä sitten punnitsemaan mitä tehdä, kun hätä on suuri, täyttyykö kiellon rikkominen, jos tulee housuun,
Muuten hyvää viikonloppua